In áp phích - Ứng dụng cho iPhone và iPad

Với ứng dụng này, một hình ảnh có thể được in dưới dạng áp phích lớn. Hình ảnh được chia thành nhiều trang cho mục đích này.

Sau khi in xong, phải cắt bỏ viền trắng để ghép các trang riêng lẻ thành một tấm áp phích. Một đường viền mỏng được in để giúp cắt.

Các trang được đánh số ở dưới cùng bên trái để tránh nhầm lẫn khi ghép poster lại với nhau. Việc in số trang có thể bị hủy kích hoạt trong phần cài đặt.

Hình ảnh được tự động xoay để phù hợp hơn với khổ giấy nhằm giảm số lượng trang cần thiết.

Ảnh chụp màn hình