พิมพ์โปสเตอร์ - แอปสำหรับ iPhone และ iPad

ด้วยแอพนี้ คุณสามารถพิมพ์รูปภาพเป็นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ได้ รูปภาพถูกแบ่งออกเป็นหลายหน้าเพื่อการนี้

หลังจากพิมพ์แล้ว จะต้องตัดขอบสีขาวออกเพื่อประกอบแต่ละหน้าเป็นโปสเตอร์ มีการพิมพ์เส้นขอบบางๆ เพื่อช่วยในการตัด

หน้าจะมีหมายเลขที่ด้านล่างซ้ายเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนเมื่อประกอบโปสเตอร์ การพิมพ์หมายเลขหน้าสามารถปิดใช้งานได้ในการตั้งค่า

รูปภาพจะหมุนโดยอัตโนมัติเพื่อให้พอดีกับขนาดกระดาษมากขึ้น เพื่อลดจำนวนหน้าที่ต้องการ

ภาพหน้าจอ