Affisch tryck - App för iPhone och iPad

Med denna app kan en bild skrivas ut som en stor affisch. Bilden är uppdelad på flera sidor för detta ändamål.

Efter utskrift måste den vita kanten skäras av för att de enskilda sidorna ska kunna monteras till en affisch. En tunn kantlinje är tryckt för att hjälpa till med skärningen.

Sidorna är numrerade längst ner till vänster för att undvika förvirring när man sätter ihop affischen. Utskrift av sidnummer kan avaktiveras i inställningarna.

Bilden roteras automatiskt för att bättre passa pappersstorleken för att minska antalet sidor som behövs.

Screenshots