Tlač plagátu - Aplikácia pre iPhone a iPad

Pomocou tejto aplikácie je možné vytlačiť obrázok ako veľký plagát. Obrázok je na tento účel rozdelený na niekoľko strán.

Po vytlačení je potrebné odrezať biely okraj, aby sa jednotlivé strany zostavili do plagátu. Na pomoc pri rezaní je vytlačená tenká okrajová čiara.

Stránky sú očíslované vľavo dole, aby nedošlo k zámene pri zostavovaní plagátu. Tlač čísiel strán je možné deaktivovať v nastaveniach.

Obrázok sa automaticky otočí, aby lepšie zodpovedal veľkosti papiera, aby sa znížil počet potrebných strán.

Ukážky