Εκτύπωση αφίσας - Εφαρμογή για iPhone και iPad

Με αυτήν την εφαρμογή, μια εικόνα μπορεί να εκτυπωθεί ως μεγάλη αφίσα. Η εικόνα χωρίζεται σε πολλές σελίδες για το σκοπό αυτό.

Μετά την εκτύπωση, το λευκό περίγραμμα πρέπει να αποκοπεί για να συναρμολογηθούν οι μεμονωμένες σελίδες σε μια αφίσα. Εκτυπώνεται μια λεπτή γραμμή περιγράμματος για να βοηθήσει στην κοπή.

Οι σελίδες είναι αριθμημένες κάτω αριστερά για να αποφευχθεί η σύγχυση κατά τη συναρμολόγηση της αφίσας. Η εκτύπωση αριθμών σελίδων μπορεί να απενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις.

Η εικόνα περιστρέφεται αυτόματα για να ταιριάζει καλύτερα στο μέγεθος του χαρτιού για να μειωθεί ο αριθμός των σελίδων που χρειάζονται.

Στιγμιότυπα οθόνης