Imprimir un pòster - Aplicació per a iPhone i iPad

Amb aquesta aplicació, es pot imprimir una imatge com a pòster gran. La imatge està dividida en diverses pàgines amb aquest propòsit.

Després d'imprimir, s'ha de tallar la vora blanca per muntar les pàgines individuals en un pòster. S'imprimeix una fina línia de vora per ajudar amb el tall.

Les pàgines estan numerades a la part inferior esquerra per evitar confusions a l'hora de muntar el cartell. La impressió dels números de pàgina es pot desactivar a la configuració.

La imatge es gira automàticament per adaptar-se millor a la mida del paper per reduir el nombre de pàgines necessàries.

Captures de pantalla